Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Polityka prywatności

Polityka prywatności Gabinetu Stomatologicznego Udental Clinic w Białymstoku.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów Gabinetu Stomatologicznego Udental Clinic w Białymstoku. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

1. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych pacjentów Gabinetu Stomatologicznego Udental Clinic w Białymstoku ul. Sukienna 8A, +48 570 747 898, recepcja@udentalclinic.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu świadczenia usług stomatologicznych oraz związanej z nimi administracji i obsługi pacjenta, w tym:
- Rejestracji wizyt, - Prowadzenia dokumentacji medycznej, - Fakturowania i rozliczeń finansowych, - Kontaktu z pacjentem w sprawach związanych z jego leczeniem.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, - Art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie danych osobowych w celach medycznych, - Innych przepisów wymaganych przez prawo polskie dotyczące prowadzenia działalności medycznej.
4. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom, w szczególności:
- Podmiotom świadczącym usługi IT i administracyjne na rzecz Gabinetu Stomatologicznego Udental Clinic, - Podmiotom uprawnionym do wystawiania recept i dokumentacji medycznej.
5. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Prawa pacjenta Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Bezpieczeństwo danych osobowych. Gabinet Stomatologiczny Udental Clinic w Białymstoku stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. 8. Kontakt. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów można kontaktować się z Administratorem danych pod adresem Udental Clinic w Białymstoku ul. Sukienna 8A, +48 570 747 898, recepcja@udentalclinic. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna w siedzibie Gabinetu Stomatologicznego Udental Clinic w Białymstoku oraz na stronie internetowej gabinetu. Data wejścia w życie: 25.02.2024
Top