Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Affordable Dental Pricing

we provide dental care to nearly a million patients every year. Listed below are some of the services can provide our patients.

Stomatologia zachowawcza – dzieci

Badanie lekarskie kontrolne (dzieci i dorośli) – Przegląd 150 zł Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym (Fleczer) 150 zł

Starting From

Chirurgia dziecięca

Usunięcie zęba mlecznego jednokorzeniowego 150 zł

Starting From

Profilaktyka – dzieci

Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na powierzchni korony w zębie stały [wypełnianie kompozytowe] 220-360 zł Usunięcie kamienia i osadu (dzieci) 150 zł

Starting From

Stomatologia zachowawcza – dorośli

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba 150 zł Opatrunek leczniczy w zębie stałym 200 zł Przegląd i konsultacja (dorośli) 150 zł Wykonanie licówek kompozytowych (Bonding) 800 zł

Starting From

Chirurgia – dorośli

Usunięcie zęba stałego 350-450 zł Chirurgiczne usunięcie zęba trzeciego trzonowego 500-750 zł

Starting From

Protetyka

Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony metalowo-porcelanowej 1400 zł Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony porcelanowej 1200 zł Proteza szkieletowa 1250 zł

Starting From

Profilaktyka – dorosły

Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów (skaling+piaskowanie) 350 zł Piaskowanie 200 zł Skaling 200 zł Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną (w domu) 700 zł Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną (w gabinecie) 1500-1700 zł

Starting From

Endodoncja

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów 800 – 1600 zł Konsultacja 150 zł Leczenie endodontyczne każdego dodatkowego kanału 200 zł Opatrunek leczniczy (leczenie kanałowe – między wizytami) 100 zł Usunięcie złamanego narzędzie w kanale (pod mikroskopem) 400 zł

Starting From

Reendodoncja

Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału 1000 – 1800 zł Ponowne udrożnienie i wypełnienie każdego dodatkowego kanału 300 zł

Starting From

Iniekcja

Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 60 zł Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne 70 zł

Starting From

Instruktaż

Instruktaż higieny jamy ustnej 60 zł

Starting From
Top