Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Stomatologia zachowawcza – dzieci

Badanie lekarskie kontrolne (dzieci i dorośli) – Przegląd 150 zł
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym (Fleczer) 150 zł
Top