Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Reendodoncja

Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału 1000 – 1800 zł
Ponowne udrożnienie i wypełnienie każdego dodatkowego kanału 300 zł
Top