Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Protetyka

Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony metalowo-porcelanowej
1400 zł
Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony porcelanowej
1200 zł
Proteza szkieletowa1250 zł
Top