Sukienna 8A , 15-887 Białystok

Endodoncja

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów 800 – 1600 zł
Konsultacja 150 zł
Leczenie endodontyczne każdego dodatkowego kanału 200 zł
Opatrunek leczniczy (leczenie kanałowe – między wizytami) 100 zł
Usunięcie złamanego narzędzie w kanale (pod mikroskopem) 400 zł
Top